031-38 39 200

(placeholder)
(placeholder)

Ventilation med fokus på energi & miljö

Spara pengar. Spara tid. Spara miljön

Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar med energiåtervinning och behovsstyrning som sparar pengar, tid och miljö för er.

Välkommen till Enventia

2015 skapades namnet och konceptet Enventia, namnet valdes för att det speglar vårt mål om att leverera optimerade system med fokus på energi och miljö.

Företaget har sedan 1994 drivits av samma ägare och har alltid stått för hög kvalité. Vi har en trevlig personal med en stark lagkänsla. På Team Enventia jobbar vi efter ledorden Kvalité, Tillgänglighet & Trygghet. Vi ser gärna att ni blir en del av vår resa och fortsatta utveckling.

Installation

Projektering

Service

Anlita oss!

På Instagram kan ni följa våra montörer i deras vardag.

Vikten av bra luft

Vi presterar sämre och mår sämre när vi har en dålig luftkvalité. En viktig grund till god hälsa är att luften som du andas inomhus inte innehåller föroreningar som ökar risken för sjukdomar.

      I Sverige spenderar vi runt 90 % av vår tid inomhus

      Vi äter i snitt 1 kg mat, dricker 2 l vatten och andas 25 000 l luft per dag

Statistik från Statens Strålskyddsinstitut pekar på att barn som växer upp i välventilerade hem löper en mycket mindre risk att drabbas av astma och allergier. Bra termiskt klimat ökar produktivitet och trivsel. Med en optimerad luftbehandlingsanläggning kan vi kontrollera luftkvalitet, temperatur och luftväxling.     Pågående projekt

Team Enventia samlade inför en av våra utbildningar.