031-38 39 200

(placeholder)
(placeholder)

Ventilation med fokus på energi & miljö

Service

Liksom alla mekaniska produkter kräver ventilationssytem regelbunden service och underhåll. Vår serviceavdelning kan hjälpa dig med all sorts service. Eftersom det är viktigt att kontinuerligt underhålla ventilationssystem rekommenderar vi att ni skaffar ett serviceavtal med oss. Vi erbjuder er en trygghet genom att alltid vara tillgängliga att ta hand om underhållet av er ventilationsanläggning. Genom att underhålla anläggningen ökar vi livslängden samtidigt som ni sparar energi. En vanlig service innehåller byten av filter, rengöring av aggregat m.m. och kontroll av alla funktioner, samt att system körs på ett optimerat och energismart sätt.


Vi erbjuder er hjälp med all typ av service inom luftbehandlingssytem. Kontakta gärna oss om ni är i behov av service eller om ni är intresserade av ett serviceavtal med oss. Vår serviceavdelning kan då se till att minimera diftstopp, energiförbrukning och oväntade kostnader samtidigt som man maximerar livslängden.

Kontakta oss angående serviceförfrågningar!


(placeholder)

Anlita oss!

Aggregat med värmeåtervinningsbatterier installerade för Poseidon i ett flerbostadshus.