(placeholder)

031-38 39 200

(placeholder)
(placeholder)

Ventilation med fokus på energi & miljö

Enventia

Företaget har funnits sedan 1994 och drivs fortfarande av samma ägare, men har under åren bytt namn och skepnad. Från början var det ett företag som arbetade både med ventilation och plåt, men numera fokuserar vi på luftbehandling och energi. 2015 skapades namnet och konceptet Enventia, detta namnet valdes med tanke på vår passion för att uppnå miljövänligare system genom energisnåla lösningar.

Stort nätverk

Vi har ett bra nätverk av seriösa företag som vi gärna rekomenderar och anlitar för att era projekt ska bli framgångsrika. Trots vårt redan stora nätverk letar vi alltid efter nya samarbetspartners som strävar efter samma höga nivå som vi gör.

Vi värdesätter kvalité

Vi har alltid som mål att våra tjänster och installationer ska vara av så hög kvalité att kundens uppställda mål och förväntningar uppfylls. Vår levererade produkt och tjänst ska vara levererad enligt avtalad tidplan, till rätt kvalité med uppfyllt klimatkrav. Vi erbjuder alltid installationslösningar och tjänster som uppfyller kundens samt samhällets miljökrav. Vi ser det även som vårt uppdrag att undergå en fortlöpande utveckling för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Vår vision

På Enventia har vi alltid en vision om att bli bättre, utöka vår kundkrets och att skaffa fler seriösa samarbetspartners. Vi vill alltid förbättra den redan höga kvalitén på företaget, på produkten vi levererar och försöka göra ännu fler kunder nöjda. Allt detta ska vi åstadkomma på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Ett företag i utveckling

Enventia är ett företag som växer och genomgår nu en enorm utveckling. Vi anlitar personer som delar Enventias ideal och drivs av att arbeta för en bättre framtid. Vi har ett otroligt trevligt arbetslag och alla ger alltid sitt bästa för att kunder och kollegor ska vara så nöjda som möjligt. Vi ser gärna att ni blir en del av vår resa och vår utveckling.

Vår filosofi

Vårt mål är att våra kunder alltid ska få en bra service av trevlig personal. Att de fått en produkt som består av kvalitét både i utförandet och i leveransen. I varje projekt som vi går in i vill vi presentera miljösmarta lösningar som Ni som kund blir nöjd med.